På Oscar Fredriksskolan har de haft cirkus denna vecka och i kväll fick vi föräldrar se på en föreställning där våra barn var med och uppträdde.

Det var jättekul och det var en bra insikt i hur mycket formatet gör och att avancerade numren inte alls är huvudpoängen med en cirkusföreställning.

Dessutom började åtminstone jag fundera på vilket roll detta spelade i barnens lärande och att det kanske var så att detta var mycket viktigare lärande än mycket av de aktiviteter som sker i klassrummet.

Morgondagens samhälle kommer ju att bygga på att man vågar agera i olika grupper och förstår vikten av HUR saker framställs och på vilket sätt andra människor reagerar på detta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,