Den bästa kameran är den man har med sig….


Häromveckan publicerades en fotobok av fotografen Chase Jarvis som på engelska heter ”The Best Camera: Is The One That Is With You” – vilket på svenska skulle kunna översättas med ”The bästa kameran: är den kamera du har med dig”. Det är en intressant tanke som för hela fotograferande bort från tekniken och åt andra och till synes motsägelsefulla men intressanta håll:

  • fotograferandet och bildskapandet är en process som i sig själv inte är beroende av den tekniska utrustningen
  • den tekniska utrustningen sätter begränsningar för vad man kan åstadkomma – begränsningar som å ena sidan gör saker svåra eller nästan omöjliga, men å andra sidan fungerar som kreativa mothåll mot vilka idéer formas och utvecklas
  • den tekniska utrustningen och dess begränsningar påverkar form men även innehåll vilket får effekter på resultatet
  • utrustningens tekniska utformning påverkar när och hur man tar bilder vilket öppnar upp, men även begränsar, vilka bilder som tas och i vilka situationer de tas

Min mobilkamera som nu är en iPhone innebär ett annat sätt att fotografera på om man jämför med mina systemkameror med tillhörande objekt, blixtar, stativ m m. Och det är inget problem med det, snarare tvärt om. Min iPhone leder mig in på ett annat spår när det gäller fotograferandet, ett spår som innebär lärande och nytänkande.

Denna bild tog jag precis efter ett möte och jag var på väg ner för trapporna i ett äldre hus i Göteborg med iPhone i högsta hugg kollandes vem som just hade ringt eller skickat mig ett mail. Då fastnade plötsligt ögat vid hur ljuset kom in från fönstret vid golvet i trapphuset. Eftersom kameran fanns där behövde jag bara stanna i ett par sekunder för att knäppa ett par bilder och sedan springa vidare… ett annat sätt att fotografera!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,