Det är alltid lite roligt att se sina bilder i tryck. Speciellt när det finns en emotionell koppling…

Och varför inte ta en Advents-tur till Dyrön den 26/11! Skärgården är vacker på vintern också!!