Man kan rikta kameran mot eller från påskbrasan… här riktade jag den istället direkt mot solen!