Inser att jag omedvetet tog bilder utifrån ett tema denna gång: Så många människor som vill bli sedda genom att de spelar någon de inte är kan bli ganska ensamt…