Bläckfiskar på Sjöfartsmuséet Akvariet i Göteborg 22 juni 2016 till 6 april 2017

 

Var på vernissaget för denna utställning idag. Dessa märkliga djur har ägnats en utställning som både närmar sig dem från ett kulturhistoriskt, mytologiskt håll såväl som biologiskt. Dock utan fördjupning i hur annorlunda de är från alla andra djur i ett genetiskt perspektiv.

De senaste rönen vittnar om att de är mycket mer annorlunda än vad vi tidigare trott. Till och med så annorlunda att de utgör ett problem för de darwinistiska teorierna och ibland till och med kallas aliens…

Läs mer på:

Kolla mer om utställningen på Sjöfartsmuséets FB-sida.